قوانین و مقررات سایت آموزشی تجارت بین الملل

ورود کاربران به وب‏‌سایت  تجارت بین الملل بدر جهت  استفاده از  خدمات ارائه شده  در  سایت آموزشی تجارت بین الملل  به منزله پذیرش شرایط، قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات می باشد. کلیه اصول و رویه‏‌های سایت آموزشی تجارت بین الملل منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مربوطه است.

توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین از سوی کاربر است.