مهمترین انگیزه و پیش نیاز در انجام هر کاری علاقه می باشد

1
درصورت عدم وجود علاقه به مطالب این حوزه حتی یک کلمه از این سایت برایتان مفید نخواهد بود

به علت کاربردی و متغیر بودن ماهیت مطالب در حوزه تجارت بین الملل، این جزوه بدون فایل های صوتی و متنی مکمل ناقص است.

(جهت دریافت مطالب تکمیلی با ما در تماس باشید)

هدف ما از در این سایت ساده سازی مطالب در حوزه تجارت بین الملل می باشد، لذا در هرقسمت که مطالب پیچیده یا گنگ می باشد لطفا به ما اطلاع دهید تا در جهت کاهش ایرادهایمان حرکت کنیم.

همواره در حوزه تجارت بین الملل مبا حث در حوزه واردات و صادرات بصورت مکمل مطرح می گردد و مهمترین تفاوت پررنگ بودن مقوله بازاریابی در حوزه صادرات و مقوله قوانین و رویه ها در حوزه واردات می باشد که ما سعی نمودیم به با هر دو رویکرد در ارائه مطالب توجه نماییم.

مهمترین ویژگی فرآیند تجارت خصوصا در حوزه بین الملل سیستمیاتیک بودن کل فرآیند است یعنی هیچ قسمتی مهمتر نمی باشد بلکه اگر یک قسمت ظاهرا بی اهمیت در این فرآیند اشتباه انجام شود کل فرآیند با مشکل و مغایرت Discrepancy مواجه می گردد.