اینجانب محسن هاشمی آرانی فارغ التحصیل از مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی تهران دارای حدود 10 سال سابقه فعالیت مستقیم بصورت مشاوره ای و اجرایی در زمینه تجارت بین الملل در شرکتهای تولیدی و بازرگانی از جمله  هولدینگ سرمایه گذاری بانک آسیا پاسیفیک، شرکت تولیدی آبتوس ایران، گروه تولیدی بتا، گروه مهندسی رنگ پدرام،  گروه صنعتی دلپذیر , شرکت تولیدی شیوا، صرافی کارما، شرکت سایا تجارت مانا و برخی شرکت های دیگر بصورت مقطعی می باشم.بعد از سال ها فعالیت در محیط های علمی و اجرایی به این نتیجه رسیدم فعالیت در زمینه تجارت بین الملل را در جهت به اشتراک گذاری دانش و تجربیات متقابل آغاز کنم. با این هدف  فعالیت خود را با تدریس در مراکز آموزشی شهرستانها طی 5 سال گذشته آغاز نمودم و اکنون جهت توسعه علم و دانش و کمک به توسعه کسب و کار یکدیگر و همچنین اشتغال بهتر نیروی کار در جامعه  این سایت را از ابتدای سال 1398 بصورت جدی راه اندازی نموده ام تا پلی  جهت اشتراک گذاری اطلاعات و تخصص یکدیگر باشد. همچنین شایان ذکر است این سایت در ابتدای راه طولانی خود می باشد و پیوسته در حال تکمیل خواهد بود.

فهرست
اگر سوالی داربد? در خدمتتون هستم