ثبت سفارش و مجوز های بازرگانی

سهمیه بندی واردات

به اطلاع می‌رساند پیرو صورتجلسه مدیریت منابع و مصارف ارزی وزارت صمت مورخ 1402/05/11، از پنجشنبه مورخ 1402/06/3  کنترل سابقه واردات بازرگانان حذف و روال بررسی سیستمی سهمیه  که نشان‌دهنده سهم مجاز سالیانه بازرگان یا واحد تولیدی جهت ثبت‌سفارش است اجرایی خواهد شد. سهمیه واردکنندگان به شرح زیر محاسبه می‌شود؛

سهمیه واحد‌های تولیدی

واحدهای تولیدی که پرونده خود را با حالت ثبت سفارش «نیاز تولید خود» یا «مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید-دارای جواز تاسیس» ثبت کنند، در صورتی که تعرفه آن جزو تعرفه‌‎های  «ماشین آلات و تجهیزات خط تولید»، «CKD» و «CBU» نباشد، نوع عملیات ارزی بانکی و سازمان مجوزدهنده ارزی کالا نیز وزارت صمت باشد، مشمول سهمیه واحد تولیدی شده و مجوز “بررسی سیستمی سهمیه واحدهای تولیدی” برای آن‌ها الزامی خواهد شد.

میزان مجاز سهمیه هر واحد تولیدی در یک سال برابر با حداکثر ارزش واردات دو سال گذشته مواد اولیه آن واحد (با حالت ثبت سفارش نیاز تولید خود یا «مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید-دارای جواز تاسیس») که نوع عملیات ارزی آنها بانکی است و مجوزدهنده ارزی آنها وزارت صمت باشد با اعمال ضریب 125 درصدی و با کسر مصارف “ماشین آلات و تجهیزات خط تولید”، “CKD” و “CBU” محاسبه شده است.

سهمیه بازرگانی

واحد‌هایی که پرونده خود را با حالت ثبت سفارش «هیچ کدام»و «دستگاه اجرایی و قرارداد با دستگاه اجرایی» ثبت می‌کنند و تعرفه آن جزو تعرفه‎‌های «ماشین آلات و تجهیزات خط تولید»، «CKD» و «CBU» نمی‌باشد نوع عملیات ارزی بانکی و سازمان مجوزدهنده ارزی کالا نیز وزارت صمت باشد از سهمیه بازرگانی استفاده خواهند کرد و مشمول مجوز “بررسی سیستمی سهمیه واحدهای بازرگانی” می‌شوند.
میزان مجاز سهمیه بازرگانی در یک سال برابر با حداکثر ارزش واردات دو سال گذشته (با حالت ثبت سفارش «هیچ کدام»، «واردات بدون سابقه تا 500 هزار دلار» و «دستگاه اجرایی و قرارداد با دستگاه اجرایی») که نوع عملیات ارزی آنها بانکی است و مجوزدهنده ارزی آنها وزارت صمت می‌باشد با اعمال ضریب 85 درصدی و با کسر مصارف «ماشین آلات و تجهیزات خط تولید»، «CKD» و «CBU» محاسبه شده است.

سهمیه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات، CKD (قطعات کاملا منفصل) و CBU (به صورت پیش ساخته)

آن دسته از کالاهای پرونده که تعرفه‌های آن‌ها جزو تعرفه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، CKD و CBU(فهرست پیوست) است، از سهمیه‌های ماشین آلات و تجهیزات، CKD  و CBU استفاده خواهند کرد و به ترتیب مشمول مجوز «بررسی سیستمی سهمیه تعرفه‌های ماشین‌آلات»، «بررسی سیستمی سهمیه تعرفه‌های CKD» و «بررسی سیستمی سهمیه تعرفه‌های CBU» می‌شوند

میزان مجاز سهمیه ماشین‌آلات و تجهیزات ، CKD و CBU هر واحد توسط دفتر تخصصی مربوطه وزارت صمت مشخص خواهد گردید و هر واحد در طول یک سال حداکثر به میزان مجاز سهمیه امکان ثبت سفارش از این تعرفه‌ها را خواهد داشت.

تمامی ثبت‌سفارش‌ها که تعرفه‌های آنها در فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید قرار دارد (فارغ از حالت ثبت سفارش) و سازمان مجوزدهنده ارزی آنها وزارت صمت می‌باشد، جزو مصرف از این سهمیه در نظر گرفته می‌شوند.

نکات سهمیه بندی واردات

 1. ثبت‌سفارش‌های «بدون انتقال ارز» و «از محل صادرات خود» مشمول سهمیه‌های «تولیدی» و «بازرگانی» نخواهند شد. ثبت سفارش‌های «از محل صادرات خود» مشمول مجوز «سهمیهماشین‌آلات و تجهیزات» نخواهند شد
 2. فرآیند کنترل سابقه واردات برای «تلفن همراه هوشمند» برقرار خواهد بود و این ثبت‌سفارش‌ها مشمول سهمیه‌های فوق نخواهد شد.
 3. معادل 60 درصد عدد محاسبه شده هر سهمیه به ازای هر شخص به عنوان سهمیه 6 ماهه اول سال 1402 و 40 درصد باقیمانده آن به عنوان سهمیه6 ماهه دوم سال 1402 (20 درصد 3 ماهه سوم سال و 20 درصد دیگر 3 ماهه چهارم سال) آن شخص لحاظ خواهد شد. لازم به ذکر است باقیمانده سهمیه هر فصل به فصل بعد منتقل خواهد شد.
 4. تعرفه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، CKD و CBU تا زمان اعلام سهمیه‌های مربوطه توسط دفتر تخصصی منتظر مجوز سهمیه مربوطه خواهند ماند.

بدین منظور از روز 1402/06/30برای پرونده‌های ثبت‌سفارش فوق سازمان مجوزدهنده جدیدی مرتبط با هر سهمیه، اجباری شده است.

برای اخذ مجوز سازمان‌های مذکور نیازی به پیگیری یا مراجعه حضوری متقاضیان نیست.

لازم به ذکر است تمامی درخواست‌ مجوزهای سیستمی ارسالی کاربران، حداکثر تا پایان زمان اداری روز سه‌شنبه مورخ 1402/07/04پاسخ داده خواهد شد و پس از آن، پاسخ درخواست این مجوزها حداکثر ظرف یک ساعت به صورت خودکار صادر می‌گردد.

به اطلاع می‌رساند پیرو اطلاعیه پیشین با عنوان «مجوز سیستمی  سهمیه‌ بازرگانان و واحدهای تولیدی»، پاسخ درخواست‌ مجوزهای سیستمی ارسالی کاربران از هم اکنون توسط سیستم در حال صدور است و به تدریج به کارپوشه بازرگانان ارسال خواهد شد.

به علت حجم زیاد درخواست های مجوز سهمیه واردات، کلیه پاسخ‌‌ها به مجوزهای  «بررسی سیستمی سهمیه واحدهای تولیدی» و «بررسی سیستمی سهمیه واحدهای بازرگانی»  که از هفته گذشته در وضعیت منتظر مجوز قرار داشتند، تا عصر فردا (مورخ 1402/07/09) صادر شده و پس از آن، پاسخ درخواست این مجوزها حداکثر ظرف یک ساعت به صورت خودکار صادر می‌گردد.

کالاهای جزو تعرفه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و CKD تا زمان اعلام سهمیه‌های مربوطه توسط دفتر تخصصی منتظر مجوز سهمیه مربوطه خواهند ماند.

پیرو اطلاعیه پیشین با موضوع سهمیه واردات بازرگانان و واحدهای تولیدی، به اطلاع می‌رساند با توجه به ارزش استفاده شده از هر سهمیه، پرونده‌های مازاد بر سهمیه تأیید شده هر بازرگان یا واحد تولیدی که  فاقد تخصیص ارز، تأمین ارز یا ترخیص  بودند، پیش از این در تاریخ 1402/07/09 تعلیق  شده‌اند.

کاربران برای رفع تعلیق این پرونده‌ها اقدامات زیر را می‌توانند انجام دهند

 1. از آنجایی که محل تأمین ارزاز محل صادرات خود و از محل صادرات دیگران  معاف از بررسی سهمیه است، بازرگان یا واحد تولیدی می‌تواند با تغییر دادن محل تأمین ارز به مقادیر مذکور و نهایی کردن ویرایش پرونده، درخواست رفع تعلیق نماید.
 2. در صورتی که بازرگان یا واحد تولیدی مدعی باشد ارزش پرونده‌‌ای کمتر از باقیمانده ارزش سهمیه مصرف شده است ولی پرونده تعلیق شده باشد، می‌تواند اقدام به ویرایش پرونده مذکور نموده و سپس درخواست رفع تعلیق نماید.
 3. در صورتی که بازرگان یا واحد تولیدی سهمیه خود را به صورت کامل مصرف کرده باشد و خواستار استفاده از پرونده تعلیق شده باشد می‌تواند پرونده‌های دیگری که تامین نشده است و جزو مصرف سهمیه مربوطه است را جهت افزایش باقیمانده سهمیه، ابطال نماید و پرونده تعلیقی را ویرایش کرده و سپس درخواست رفع تعلیق نماید.
 4. در صورتی که بازرگان سهمیه بازرگانی خود را به صورت کامل مصرف کرده باشد و خواستار استفاده از پرونده تعلیق شده باشد می‌تواند تقاضای تغییر حالت ثبت سفارش به 《واردات بدون سابقه تا 500 هزار دلار》 نماید.

کلیه کاربران برای درخواست رفع تعلیق پرونده (پس از نهایی شدن ویرایش) یا درخواست تغییر حالت پرونده (طبق بند فوق) لازم است صرفا با  مرکز تماس سامانه جامع تجارت (۱۲۴ تماس حاصل نموده و از مراجعات حضوری خودداری نمایند.

حداقل زمان انتظار برای رفع تعلیق پرونده‌های تعلیقی از زمان ثبت تیکت تا رفع تعلیق پرونده‌ها، روز  می‌باشد. لذا خواهشمند است کاربران پیش از طی مهلت زمانی از پیگیری تیکت‌های درخواست رفع تعلیق، خودداری نمایند.

برای پرونده‌هایی که در صف تخصیص ارز قرار دارند و ثبت‌سفارش تعلیق گردیده است، بازرگان یا واحد تولیدی می‌تواند پس از رفع تعلیق پرونده، فیش تخصیص ارز قبلی خود را با انتخاب گزینه  ارسال مجدد به بانک بدون از دست دادن نوبت صف تخصیص ارز به بانک ارسال مجدد کرده و از ابطال فیش و ایجاد فیش جدید خودداری نماید.

به اطلاع می‌رساند پیرو تصمیم سازمان توسعه تجارت اقدامات زیر در رویه کنترل سیستمی سهمیه واردات در سامانه جامع تجارت انجام شده است؛

 1. پرونده‌های دارای تخصیص ارز که پیش از این تعلیق شده بودند،رفع تعلیق  گردیدند.
 2. برای تمامی واحدهای تولیدی که میزان سهمیه آنها زیر 1 میلیون دلار بوده و یا سهمیه‌ای به آن‌ها تعلق نمی‌گرفت، به صورت پیش فرض میزان سهمیه 1 میلیون دلاری در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است با به‌روزرسانی سهمیه‌های این واحد‌های تولیدی، پرونده‌های تعلیقی که در بازه مجاز سهمیه 1 میلیون دلاری قرار گرفتند،رفع تعلیق  گردیده‌اند.
 3. پرونده‌های با حالت ثبت سفارش«دستگاه‌ اجرائی و قرارداد با دستگاه‌های اجرائی»  از بررسی سیستمی سهمیه معاف شده‌اند. لازم به ذکر است پرونده‌های تعلیق‌شده با این حالت ثبت سفارش نیز  رفع تعلیق  شدند.
 4. ثبت‌سفارش‌هایی که دارای تخصیص ارز، تامین ارز یا ترخیص(حتی کمتر از ارزش کل ثبت‌سفارش) باشند، به شرط عدم افزایش ارزش ثبت‌سفارش و عدم تغییر حوزه سهمیه (بازرگانی، تولیدی، ماشین‌آلات و تجهیزات، CKD و CBU) به صورت خودکار از کنترل سهمیهاستثنا  می‌شوند.
1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 2 =