حمل و نقل ، بیمه، بازرسی و اینکوترمز

چک لیست قراردادهای بین الملل

در تجارت بین الملل بعد از انجام مذاکرات و حصول توافقات نهایی جهت مکتوب نمودن این توافقات می بایست یک پیشنویس شامل موارد زیر تهیه نماییم و به موارد زیر پاسخ کامل و دقیق دهیم. این پاسخ حتی الامکان همراه با جزئیات و به صورت تفصیلی باشد. هر چه اطلاعاتی که به داریم جزئی تر و مفصلتر باشد، کیفیت قرارداد تنظیمی بالاتر خواهد بود:

 

  1. موضوع قرارداد بطور کامل با مشخصات فنی و نحوه انجام آن: مثال: قرارداد مشارکت در انجام فرآیند واردات کالا
  2. شرح تعهدات طرفین طبق توافق در مذاکرات قبلی: طرف اول: مثال: پرداخت معادل ریالی پیشفاکتور به علاوه کرایه حمل و سایر هزینه های دولتی طبق فاکتور رسمی مانند مالیات ها و حقوق ورودی و همچنی دستمزد معادل ده درصد کل قیمت تمام شده کالا و طرف دوم بایستی کل فرایندهای واردات را طبق مقررات رسمی کشور با نام و کارت بازرگانی طرف اول قرارداد انجام دهد
  3. مدت قرارداد (روز/ ماه/ سال) مثال: از زمان پرداخت وجه ریالی پیش فاکتور تا زمان رفع تعهدات بانکی
  4. مبلغ قرارداد یا حق الزحمه قرارداد و نحوه پرداخت آن (اگر ملاحظات مالی خاص دیگری وجود دارد بیان کنید) مثال: ارزش فوب کالا 20 هزار یوآن طبق پیش فاکتور عنوان شده است که می بایستی 10 درصد آن به عنوان حق الزحمه علاوه بر هزینه هایی که طبق فاکتور پرداخت میگردد از طرف اول به طرف دوم پرداخت گردد.
  5. تعیین موارد حق فسخ یا دریافت خسارت برای عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد (برای یکی از طرفین یا هر دو طرف) مثال: درصورتی که هریک از طرفین قصد فسخ قرارداد و یا عدم توانایی انجام کار بجز مواردی که طبق قانون جاری کشور می باشد میبایستی معادل 5 درصد پیشفاکتور به عنوان جریمه پرداخت گردد
  6. سایر موارد و شرائط مورد توافق به شکل جامع و کامل

 

 

در قسمت های بعدی به شرح بخش های مختلف یک قراداد تجاری خواهیم پرداخت …

1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + ده =