ترخیص کالا و امور گمرکی

اولین مرحله در فرآیند دوراظهاری

قوانین و توافقنامه ها گمرکی
اولین مرحله در فرآیند دوراظهاری در ترخیص کالا تایید موارد زیر توسط تجار یا نماینده وی می باشد:
.
بسمه تعالی
در صورتی که متوجه متن زیر شده اید و آنرا می پذیرید بر روی ادامه کلیک کنید.
        این قسمت مخصوص صادرکنندگان محترم می باشد.
        تعهدنامه صادرکننده موضوع بند 3 مصوبه شماره 63793/ت/55633ه مورخ 16/5/97 هیئت محترم وزیران
اینجانب با مشخصات هویتی مندرج در اظهارنامه ، که قبلا در گمرک احراز شده ام ، به عنوان صادر کننده / اظهارکننده به نمایندگی از صادر کننده ، طبق بند ش ماده 1 قانون امور گمرکی ، به منظور تعهد و تضمین برگشت ارز حاصل از صادرات این اظهارنامه به چرخه اقتصادی کشور ، بدین وسیله متعهد بوده ظرف مدت سه ماه از تاریخ خروج کالا ، 95 درصد ارزش گمرکی مندرج در پروانه صادراتی مربوطه را طبق مصوبه شماره 63793/ت/55633ه مورخ 16/5/97 هیأت محترم وزیران و دستورالعمل شماره 210782/97 مورخ 20/06/97 صادره از بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانم / بازگردانیم.
بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد ، مطابق دستورالعمل مذکور و قوانین و مقررات مربوطه ، بانک مرکزی محق است نسبت به معمول نمودن اقدامات حقوقی و قانونی جهت ایفای تعهد ارزی موصوف ، محرومیت از خدمات بانکی اینجانب / این شرکت اقدام نماید.
 مراتب فوق را در کمال صحت و سلامت متعهد می شوم
        اینجانب که در گمرک قبلاً احراز شده ام، به عنوان صاحب کالا یا اظهارکننده به نمایندگی صاحب کالا، وفق (بند ش ماده 1 قانون امور گمرکی)؛ در کمال صحت و سلامت اقرار می نمایم که تمامی اطلاعات قید شده در اظهارنامه پیش رو، مندرج در سامانه جامع امور گمرکی را به صورت کامل و دقیق تکمیل نموده ام و اسنادی که به ضمیمه اظهارنامه ، بارگذاری شده و به گمرک ارائه گردیده ؛ دارای اصالت، غیر مخدوش و غیر جعلی می باشد و هیچگونه اطلاعات و اسناد خلاف واقع، ناقص، مخدوش، جعلی و غیرواقعی را ارائه ننموده ام و متعهد می شوم که چنانچه در بررسی های بعدی گمرک مشخص گردد برخی از اطلاعات ابرازی غیر واقع یا نادرست یا جعلی باشد؛ کلیه مسئولیت های مقرر قانونی (حقوقی، کیفری و...) ناشی از آن و عدم ارائه اطلاعات و اسناد صحیح و کامل را برعهده دارم، به ویژه با عنایت به تبصره2 ماده 5 و تبصره 2 ماده 39 مسئول اطلاعات قید شده در اظهارنامه و اسناد تسلیمی و اصالت اسناد ارائه شده و مطابق ماده 132 مسئول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می باشم و چنانچه برابر ماده مواد 135 و 143 قانون امور گمرکی، یا به هر ترتیب دیگری پس از بررسی ها مشخص گردد که اطلاعات و اسناد بارگذاری شده در سامانه، ناقص یا خلاف واقع ، جعلی یا غیر واقعی باشد؛ مسئولیت کلیه عواقب آن از هر حیث بر عهده اینجانب بوده و با توجه به قوانین ومقررات موضوعه ازجمله قانون امور گمرکی، قوانین مجازات اسلامی، جرائم رایانه ای، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پولشویی و ... در قبال گمرک و کلیه دستگاه های دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع مسئول و پاسخگو می باشم.
اسناد سه سال نگهداری می شود. متعهد می شوم که اصل کلیه اسناد بارگذاری شده در سامانه به مدت سه سال پس از صدور پروانه ترخیص، طبق ماده 143 قانون گمرکی نگهداری می نمایم. و در صورت مطالبه گمرک، بلادرنگ در اختیار قرار می دهم.
 
        از آنجاییکه شما بعنوان اظهارکننده /صاحب کالا یا نماینده قانونی در این اظهار الکترونیکی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مرکز صدور گواهی و وکالت صاحب کالا در سامانه جامع امور گمرکی مجاز به اظهار کالا می باشید بدینوسیله با تایید این مرحله مسئولیت هر گونه اظهار اشتباه اعم از اینکه متضمن زیان مالی به دولت باشد یا نباشد را بر اساس بند ب ماده 1 قانون امور گمرکی و قوانین مربوطه از قبیل قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1388 ودستورالعمل های صادره از گمرک جمهوری اسلامی ایران با علم و آگاهی کامل از مفاد این قانون و مقررات مربوطه متعهد و ملتزم می شوم ضمن رعایت آن از هرگونه اقدامی که منجر به نقض قوانین فوق الذکر و پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین اطلاعات درخواستی به طور دقیق و صحیح مطابق آخرین تغییرات و سایر مشخصات را بلافاصله به گمرک اطلاع و ارائه نمایم .
در راستای اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و طبق مکاتبات انجام شده با بانک مرکزی شناسه موسوم به شناسه اظهار حمل که در سیستم بانکی انجام می شود برای اغاز عملیات اظهار الزامی نمی باشد و تنها برای صدور پروانه لازم و ضروری می باشد و طبیعتا مسئولیت اطلاعات مندرج در آن به هیچ عنوان به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. 
لذا ارباب رجوع محترم امکان شروع عملیات اظهار به شکل موازی و یا قبل از مراجعه به بانک عامل و یا ایجاد ثبت سفارش را خواهند داشت و تنها برای دریافت نسخه کاغذی یا دیجیتالی پروانه نیاز به تکمیل این مدارک خواهند داشت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 3 =