مکاتبات و مذاکرات تجاری

قرارداد مشارکت در واردات کالا

در ادامه مطلب قبلی نمونه ای از یک متن جامع قرارداد تجاری جهت مشارکت در واردات کالا بصورت زیر ارائه می گردد:

به نام خدا

قرارداد مشارکت و همکاری

 

از آنجایی که آقا/ خانم/ شرکت ………… به موجب پیش فاکتور/قرارداد شماره……………. اقدام به خریداری کالا با مشخصات مذکور در آن سند نموده/ خواهد نمود  و از سوی دیگر از آنجایی که آقا/ خانم/ شرکت ………………..از مقررات و رویه‌های واردات کالا اعم از رویه های گمرک، دریافت مجوز واردات و سایر موارد آگاهی و تجربه‌ی کافی دارد؛

قرارداد همکاری حاضر که از این پس قرارداد نامیده می‌شود در تاریخو در فی­ما­بین:

  1. شرکت/ آقا/ خانمبه شماره ثبت/ شماره شناسنامه…………….. و شناسه ملی/ کدملی ………………….و کداقتصادی …………………….. به مدیریت و نمایندگی آقایان ……………………………، در سمت …………………….. و …………………….، به نشانی ……………………………………. وکد پستی ………………. و شماره تماس …………………………(که از این پس شریک اول نامیده می‌شود) از یک طرف و؛
  2. شرکت/ آقا/ خانمبه شماره ثبت/ شماره شناسنامه…………….. و شناسه ملی/ کدملی ………………….و کداقتصادی …………………….. به مدیریت و نمایندگی آقایان ……………………………، در سمت …………………….. و …………………….، به نشانی ……………………………………. وکد پستی ………………. و شماره تماس …………………………(که از این پس شریک دوم نامیده می‌شود) از طرف دیگر؛

برمبنای ماده 10 قانون مدنی، اصل حاکمیت اداره و آزادی قراردادها، تحت شرایط ذیل منعقد و لازم‌الاجرا گردید.

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از مشارکت در واردات کالاهای قرارداد / پیش فاکتور شماره  ……….. به شرح مندرج در پیوست، به منظور حصول سود با استفاده از سرمایه شریک اول و انجام کلیه امور اجرایی و عملیاتی توسط شریک دوم و تقسیم سود حاصله میان طرفین به نسبت مقرر در این قرارداد.

ماده 2: مدت قرارداد

1-2- این قرارداد به مدت ماه از تاریخ انعقاد قرارداد خرید کالا/ از تاریخ امضای این قرارداد معتبر خواهد بود و طرفین ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻻﺯﻡ، ﺣﻖ ﺭﺟﻮﻉ را ﺍﺯﺧﻮﺩ ﺳﻠﺐ ﻭ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮﺩند.

2-2- مدت این قرارداد پس از پایان قرارداد حاضر با توافق کتبی طرفین قابل تمدید است که در صورت توافق بر تمدید قرارداد، توافق مورد نظر به این قرارداد ضمیمه می­گردد.

ماده 3: اسناد و مدارک پیوست

1-3- پیوست شماره 1: کپی روزنامه رسمی مؤید سمت امضاکنندگان مجاز طرفین قرارداد

2-3- پیوست شماره 2: طرح‌های توجیهی موضوع مشارکت

3-3- پیوست شماره 3: مشخصات قرارداد خرید کالا یا پیش فاکتور

3-3- کلیه اسناد، مکاتبات و مدارک که در طول مدت این قراردادفی‌مابین طرفین رد و بدل می‌شود.

ماده 4: سرمایه مشارکت

1-4- تامین کلیه هزینه‌های مربوط به قرارداد خرید کالا از جمله پرداخت ثمن قرارداد خرید یا پرداخت پیش فاکتور پروفرما، هزینه‌های جانبی قرارداد، هزینه‌های واردات و غیره با شریک اول است. شریک اول موظف است تمامی این هزینه ها را مطابق قرارداد خود با فروشنده‌ی کالا بپردازد و هزینه‌های مربوط به واردات را نیز پس ارائه‌ی صورتحساب از سوی شریک دوم، تمام و کمال به وی پرداخت نماید.

ماده 5: سود مشارکت و سهم طرفین

1-5- پس از انجام تعهدات شریک دوم و واردکردن و تحویل کالا در …………. و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به واردات بر مبنای صورتحساب شریک دوم توسط شریک اول، طرفین به شرح این ماده سهم خود را دریافت خواهند کرد.  طرفینﺿﻤﻦﻋﻘﺪﺧﺎﺭﺝﻻﺯﻡ، ﺣﻖتقسیم پیش از موعدرا ﺍﺯﺧﻮﺩﺳﻠﺐ ﻭ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮﺩند.

2-5- هزینه­های مورد قبول جهت محاسبه هزینه­های انجام موضوع مشارکت عبارت‌اند از هزینه ……………………………………..

3-5- شریک دوم قرارداد به عنوان دستمزد، ده درصد از قیمت کالاها در پیش فاکتور را به عنوان دستمزد و سهم خود دریافت خواهد کرد. با توجه به مقررات ارزی کشور، معادل ریالی به روز ده درصد مبلغ پیش فاکتور، به شریک دوم پرداخت خواهد شد. در صورت تمایل شریک دوم مبنی بردریافت ده درصد کالاهای وارداتی، شریک اول موظف است ده درصد از عین کالاها را به وی منتقل و تحویل نماید.

ماده 6: تقسیم وظایف

1-6- وظیفه‌ی مربوط به انعقاد قرارداد، پیگیری تعهدات قرارداد فروشنده، حمل و نقل کالا از محل فروشنده به یکی از بنادر ایران و …… برعهده‌ی شریک اول است، این موارد از موضوعات مشارکت نیست و از وظایف و اختیارات شریک دوم نخواهد بود.

2-6- شریک دوم وظیفه‌ی دریافت مجوزات، انجام هماهنگی‌ها و اقدامات کامل لازم برای ورود کالا به کشور را دارا است.

ماده 7: حقوق و تکالیف شریک اول

1-7- شریک اول بایستی کالاهای موضوع پیش فاکتور که به قرارداد پیوست گردیده است، از فروشنده خریداری کند.

2-7- شریک اول علاوه بر پرداخت ثمن قرارداد با فروشنده، کلیه هزینه‌های مربوط به حمل و نقل ( بسته به توافق با فروشنده) و هزینه‌های دیگر را برعهده می گیرد و موظف است هزینه‌های مربوطه را به موقع پرداخت نماید.

3-7-  شریک اول متعهد است کارت بازرگانی خود را جهت انجام امور واردات در اختیار شریک دوم قرار دهد. همچنین وی موظف است در هر نهاد رسمی، اداره و سازمانی که حضور وی ضروری باشد، حضور پیدا کرده و کلیه اقدامات لازم را شخصا انجام دهد.

ماده 8: حقوق و تکالیف شریک دوم

1-8– شریک دوم متعهد است که پس از وصول ………………… اقدامات اجرایی را جهت فراهم کردن مقدمات ورود کالاهای موضوع قرارداد به ایران، انجام دهد.

 2-8- شریک دوم متعهد گردید که موضوع مشارکت را با رعایت کلیه مقررات، استانداردها و اصول حرفه­ای و بهترین نحو و با به کارگیری بهترین نیروی انسانی و با حسن نیت انجام دهد.

3-8- شریک دوم متعهد است در مسیر انجام تعهدات خود از هزینه‌های غیرضروری اجتناب کند.

4-8- شریک دوم پس از انجام کلیه تعهدات خود و فراهم کردن شرایط ورود کالا به ایران، بایستی صورتحسابی را به شریک اول ارائه داده و کلیه هزینه‌های خود را مطالبه نماید. این هزینه‌ها تمام و کمال برعهده‌ی شریک اول می باشد.

5-8- شریک دوم حق دراد از کارت بازرگامی شریک اول در انجام تعهدات خود استفاده کند. در صورتی که شریک اول از ایفای تعهدات خود سرپیچی کند، مدارک لازم را در اختیار شریک دوم قراراد ندهد، کارت بازرگانی و مجوزات مرتبط را تحویل ندهد و یا هرگونه مانع دیگری در راه اجرای قرارداد ایجاد کند، شریک دوم مسئولیتی جهت اجرای تعهدات خود نخواهد داشت و بنابراین شریک اول نمی تواند از این بابت مدعی هیچگونه امری باشد.

ماده 9: نحوه عملیاتی نمودن موضوع قرارداد

به منظور عملیاتی نمودن موضوع این قرارداد به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

  • ……………….. انعقاد قرارداد توسط شریک اول با فروشنده و پرداخت ثمن

 

  • انجام اقدامات اجرایی شامل …………..

 

  • …………….

ماده 10 – محرمانگی

طرفین متعهدگردیدند که کلیه آمار و اطلاعات(اعم از آن که به صورت کتبی، شفاهی، الکترونیکی و یا چند رسانه ای باشد) مربوط به طرف مقابل را که به اقتضاء و ضرورت اداری در اختیار او قرار می‌گیرد و یا ضمن کار به آن‌ها دسترسی پیدا می‌کند محرمانه تلقی نموده و از افشاء یا به کار بردن آن‌ها در جهت خلاف منافع طرف مقابل چه در طول مدت قرارداد و چه پس از خاتمه قرارداد جداً خودداری نموده و در صورت اثبات تخلف، ‌طبق قوانین جاری قبول می‌نمایدکه ضرر و زیان حاصله را طبق نظر و برآورد طرف مقابل جبران نماید.

ماده 11-فورس ماژور

1- هرگاه حادثه ای خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری که اجرای قرارداد را مطلقا ناممکن سازد حادث شود، طرف درگیر تا زمانی ‏که اثر واقعه مذکور متوقف گردد از ایفای تعهدات قراردادی، معاف خواهد بود. این حوادث به طور مثال شامل موارد ذیل می شوند:  جنگ، سیل، زمین‏لرزه، شورش وغیره

2-  درصورتی‏که مدت فورس ‏ماژور بیش از سه ‏ماه به ‏طول انجامد، طرفین در مورد نحوه ادامه قرارداد یا اقاله آن با حسن نیت مذاکره خواهند نمود. درصورت عدم توافق طرفین بر راه حل به خصوص در مدت 40 روز از آغاز مذاکرات، موضوع به نهاد حل اختلاف مقرر در ماده 14 ارجاع می گردد.

3- نوسانات نرخ ارز یا تحریم های اقتصادی یکجانبه یا بین المللی فورس ماژورتلقی نمی گردد.

4- درصورت وقوع فورس ماژور طرف درگیر باید سریعا موضوع را بطور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.

ماده 12- منع انتقال به غیر

طرفین حق واگذاری هیچ قسمت از موضوع قرارداد را جزئا یا کلا ً، بدون دریافت اجازه کتبی و قبلی طرف دیگر به غیر نخواهد داشت.

ماده 13-فسخ قرارداد

1-13- طرفین می‌توانند در موارد ذیل قرارداد را به صورت یک‌جانبه فسخ نمایند:

  • ورشکستگی طرف دیگر،
  • انحلال طرف دیگر،
  • ممنوع المعامله شدن طرف دیگر از سوی مراجع قضایی،
  • انتقال کلی یا جزئی موضوع قرارداد به غیر بدون موافقت کتبی طرف دیگر.

2-13-طرفین می‌تواند به دلیل تخلف شریک دیگر از هریک از تعهدات قراردادی خود، قرارداد حاضر را به طور یک‌ جانبه فسخ نماید. بدین منظورضمن اعلام کتبی مورد تخلف از شریک  دیگر  می‌خواهدکه ظرف مدت10  روز با  رفع تخلفات، اقدامات لازم را انجام دهد. پس از گذشت این موعد و عدم رفع آن‌ها ، برای شریک اول ظرف مدت سه ماه حق فسخ به وجود می آید.

3-13- در صورت فسخ قرارداد حسب مفاد بند پیشین توسط شریک دوم ،وی مستحق دریافت کلیه هزینه‌هایی است که تا آن مرحله انجام داده است و پنج  درصد از دستمزد قراردادی را نیز محق است و شریک اول بایستی این مبلغ را به وی بپردازد.

4-13- طرفین ضمن عقد خارج لازم این عقد را فی مابین خود منعقد کرده اند و جز در موارد مندرج در این ماده، حق فسخ قرارداد را تا پایان مدت قرارداد از خود سلب می نمایند.

ماده 14 : قانون حاکم و روش حل اختلاف :

1-14- این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

2-14- درصورت بروز اختلاف پیرامون تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، طرفین در ابتدا سعی خواهندکردکه اختلاف را از طریق مذاکره حل ‌و فصل نمایند در صورت عدم حصول نتیجه ظرف مدت ……….. روز از تاریخ اولین درخواست بدین منظور،جهت حل و فصل، کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به مرکز داوری منطقه ای تهران ارجاع خواهد گردید.

ماده 15: اقامتگاه قانونی طرفین :

اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در ابتدای قرارداد مندرج گردیده است و کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه‌ها و اخطارهای احتمالی به آدرس مذکور ابلاغ می‌گردد و در صورت تغییر اقامتگاه هر یک از طرفین مکلف است ظرف 3 روز کاری طرف دیگر را کتبا ًمطلع نماید در غیر این صورت کلیه مکاتبات و مراسلات به آدرس قبلی، ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

ماده: 16نُسخ قرارداد :

این توافقنامه در 7 صفحه،16 ماده، و در دو نسخه به زبان فارسی بین طرفین امضاء و مبادله گردید. هر دو نسخه حکم واحد را دارد.

 

طرفین نام و نام خانوادگی نماینده سمت مهر و امضا
شریک اول: —

 

 

     
شریک دوم: —      

 

نکته اول: قرارداد یا پیش فاکتور حتما پیوست شود و به امضای طرفین برسد.

نکته دوم: هزینه هایی که از سوی طرفین مورد قبول می باشند را به طور کامل در این قسمت ذکر نمایید. این هزینه از درآمد کسر می گردد و مبلغ باقی مانده مبین سود مشارکت می باشد. به همین دلیل هر چه بیشتر و جامع تر شرح داده شود از اختلافات بعدی جلوگیری می شود.

نکته سوم:با توجه به موضوع قرارداد، لطفا مراحل اجرایی نمودن موضوع را به تفصیل در این قسمت قید نمایید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − پانزده =